GIAN HÀNG HƯƠNG VỊ XANH

GF_090
Hồng trà Stash -…
220.000 VNĐ 170.000 VNĐ
GF_100
Bột chia Spectrum…
350.000 VNĐ 280.000 VNĐ
HVX_210
Chanh đào ngâm mật…
190.000 VNĐ
HVX_217
Siro chanh đào mật…
240.000 VNĐ
HVX_62
Siro chanh đào mật…
150.000 VNĐ
HVX_84
Siro Hibiscus (Siro…
80.000 VNĐ
HVX_207
Tinh dầu dừa
75.000 VNĐ
HVX_207
Tinh dầu dừa
75.000 VNĐ
HVX_18
Hạt kê Huế
40.000 VNĐ
HVX_18
Hạt kê Huế
40.000 VNĐ
HVX_206
Tinh dầu sả
80.000 VNĐ
HVX_04
Bột hạt sen Huế…
190.000 VNĐ 170.000 VNĐ
HVX_04
Bột hạt sen Huế…
190.000 VNĐ 170.000 VNĐ
HVX_205
Tinh dầu bạc hà
90.000 VNĐ
  1 2 3 4