Gian hàng Tết

GF_128
Nho khô nguyên cành…
290.000 VNĐ
GF_125
Nho khô vàng Nam Phi…
110.000 VNĐ
GF_114
Nho khô đỏ Nam Phi…
100.000 VNĐ
GF_108
Hạt mắc ca Nam Phi…
210.000 VNĐ
HVX_233
Hạt bí nếp nương…
105.000 VNĐ
HVX_231
Hoa hồi Tây Bắc
55.000 VNĐ
HVX_228
Nấm hương rừng…
120.000 VNĐ
GF_090
Hồng trà Stash -…
220.000 VNĐ 170.000 VNĐ