Hạt giống, chăm sóc vườn

VS_055
Hạt củ cải đỏ…
85.000 VNĐ 55.000 VNĐ
VS_074
Hạt bí ngòi siêu…
150.000 VNĐ 80.000 VNĐ
VS_016
Hạt cà chua chocolate
75.000 VNĐ 55.000 VNĐ