Kitchen Aid

Cây spatula bằng…
380.000 VNĐ 295.000 VNĐ
Dụng cụ lấylõi…
580.000 VNĐ 310.000 VNĐ
Dao tròn nhiều lớp…
500.000 VNĐ 395.000 VNĐ