Nguyên liệu chế biến

GF_041
Nước tạo hương…
240.000 VNĐ
GF_037
Bột tỏi Badia
100.000 VNĐ
GF_036
Lá hương thảo Badia
50.000 VNĐ
GF_033
Bột nổi Calumet…
160.000 VNĐ
GF_017
Vỏ lạp xưởng…
440.000 VNĐ
  1 2