Park Seeds (Mỹ)

VS_073
Hạt cà chua Cherokee…
120.000 VNĐ 100.000 VNĐ
VS_083
Hạt ớt ô liu đen…
150.000 VNĐ 90.000 VNĐ
FS_058
Hạt cẩm chướng…
150.000 VNĐ 85.000 VNĐ
FS_057
Hạt mãn đình hồng…
120.000 VNĐ 100.000 VNĐ
VS_077
Hạt dưa leo trắng…
200.000 VNĐ 100.000 VNĐ
VS_065
Hạt cải xoăn lá…
150.000 VNĐ 100.000 VNĐ
VS_063
Hạt bầu thiên nga…
150.000 VNĐ 120.000 VNĐ
VS_069
Hạt bí ngòi vàng…
150.000 VNĐ 130.000 VNĐ
VS_074
Hạt bí ngòi siêu…
150.000 VNĐ 80.000 VNĐ
VS_039
Hạt cà trắng (Comet…
140.000 VNĐ 110.000 VNĐ
VS_085
Hạt húng xà lách…
150.000 VNĐ 100.000 VNĐ
VS_071
Hạt húng quế Ý…
150.000 VNĐ 100.000 VNĐ
VS_212
Hạt Oregano Hy Lạp
140.000 VNĐ 90.000 VNĐ
VS_034
Hạt oregano Ý siêu…
180.000 VNĐ 110.000 VNĐ
VS_033
Hạt cỏ xạ hương…
180.000 VNĐ 110.000 VNĐ
VS_057
Hạt cà rốt Romance…
120.000 VNĐ 100.000 VNĐ
VS_076
Hạt cà chua cherry…
120.000 VNĐ 90.000 VNĐ
VS_078
Hạt cà chua tổng…
95.000 VNĐ 75.000 VNĐ
  1 2 3